Kinh doanh dự án

 

        
Mr Hiếu
079.99999.78
hieupham@ccck.com.vn

Kinh doanh bán lẻ

 

        
Mr. Đức
0968.02.7878
minhduc@ccck.com.vn

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU