Danh sách sản phẩm
 • V20C13/4C19 - 32A

  MÃ SẢN PHẨM: V20C13/4C19 - 32A

  MÔ TẢ: PDU CƠ BẢN

  - Ổ CẮM: IEC C13 X 20 + C19 X 4

  - CẦU CHÌ CÓ THỂ LẮP LẠI 230V / 32A, W / 32A

  - DÂY DẪN ĐẦU VÀO: PHÍCH CẮM 3M DÂY W / 16A IEC60309

  XUẤT XỨ: CHINA

  BẢO HÀNH: 24 THÁNG

  GIÁ: CALL 0915.554.326

   

 • V20C13/4C19 - 16A

  Mã sản phẩm: V20C13/4C19 - 16A

  Mô tả: PDU cơ bản

  - Ổ cắm: IEC C13 x 20 + C19 x 4

  - Cầu chì có thể lắp lại 230V / 16A, w / 16A

  - Dây dẫn đầu vào: phích cắm 3m dây w / 16A IEC60309

  Xuất xứ: China

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • CI-15

  Mã sản phẩm: CI-15

  Mô tả: DVI-D USB KVM cable, 15FT

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • CI-6

  Mã sản phẩm: CI-6

  Mô tả: DVI-D USB KVM cable, 6FT

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • CV-1201D

  Mã sản phẩm: CV-1201D

  Mô tả: 8-port Combo Cat6  2-Console KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • DG-100P

  Mã sản phẩm: DG-100P

  Mô tả: Display Port USB Cat6 Dongle

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • DG-100SD

  Mã sản phẩm: DG-100SD

  Mô tả: DVI-D USB Cat6 Dongle

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • DG-100

  Mã sản phẩm: DG-100

  Mô tả: VGA PS/2 Cat6 Dongle

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • DG-100S

  Mã sản phẩm: DG-100S

  Mô tả: VGA USB Cat6 Dongle

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • UIP-3202

  Mã sản phẩm: UIP-3202

  Mô tả: 32 port Combo Cat5e/Cat6 IP KVM Switch (local console + IP console x 1)

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • UIP-1602

  Mã sản phẩm: UIP-1602

  Mô tả:16-port Combo Cat6 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • UIP-802

  Mã sản phẩm: UIP-802

  Mô tả: 8-port Combo Cat6 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • U-1602

  Mã sản phẩm: U-1602

  Mô tả: 16-port Combo Cat6  2-Console KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • U-802

  Mã sản phẩm: U-802

  Mô tả: 8-port Combo Cat6  2-Console KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • CB-15

  Mã sản phẩm: CB-15

  Mô tả: USB KVM cable, 15FT (5m)

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • CB-10

  Mã sản phẩm: CB-10

  Mô tả: USB KVM cable, 10FT (3m)

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • CB-6

  Mã sản phẩm: CB-6

  Mô tả: USB KVM cable, 6FT (1.8m)

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • IP-1602

  Mã sản phẩm: IP-1602

  Mô tả: 16-port Combo DB-15 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • IP-802

  Mã sản phẩm: IP-802

  Mô tả: 8-port Combo DB-15 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • CV - S1601

  Mã sản phẩm: CV - S1601

  Mô tả: 16-port Combo DB-15 KVM

  Bảo hành: 24 thángXuất xứ: China / HongKong

  Giá: Call 0915.554.326

 • CV - S801

  Mã sản phẩm: CV - S801

  Mô tả: 8-port Combo DB-15 KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • F117 - 1201De

  Mã sản phẩm: F117 - 1201De

  Mô tả: 17.3" Full HD LCD Drawer  w/ 12-port  DVI-D KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP119 - UIP1602

  Mã sản phẩm: RKP119 - UIP1602

  Mô tả: 19" LCD Drawer  w/ 16-port  Cat6 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP119 - UIP802

  Mã sản phẩm: RKP119 - UIP802

  Mô tả: 19" LCD Drawer  w/ 8-port  Cat6 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP117 - UIP3202e

  Mã sản phẩm: RKP117 - UIP3202e

  Mô tả: 17" LCD Drawer  w/ 32-port  Cat6 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP117 - UIP1602

  Mã sản phẩm: RKP117 - UIP1602

  Mô tả: 17" LCD Drawer  w/ 16-port  Cat6 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP117 - UIP802

  Mã sản phẩm: RKP117 - UIP802

  Mô tả: 17" LCD Drawer  w/ 8-port  Cat6 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • F117 - IP1602

  Mã sản phẩm: F117 - IP1602

  Mô tả: 17.3" Full HD LCD Drawer  w/ 16-port  DB-15 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • F117 - IP802

  Mã sản phẩm: F117 - IP802

  Mô tả: 17.3" Full HD LCD Drawer  w/ 8-port  DB-15 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • F117 - S1601e

  Mã sản phẩm: F117 - S1601e

  Mô tả: 17.3" Full HD LCD Drawer  w/ 16-port  DB-15 KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • F117 - S801e

  Mã sản phẩm: F117 - S801e

  Mô tả: 17.3" Full HD LCD Drawer  w/ 8-port  DB-15 KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP119 - IP1602

  Mã sản phẩm: RKP119 - IP1602

  Mô tả: 19" LCD Drawer  w/ 16-port  DB-15 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP119 - IP802

  Mã sản phẩm: RKP119 - IP802

  Mô tả: 19" LCD Drawer  w/ 8-port  DB-15 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP119 - S1601e

  Mã sản phẩm: RKP119 - S1601e

  Mô tả: 19" LCD Drawer  w/ 16-port  DB-15 KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP119 - S801e

  Mã sản phẩm: RKP119-S801e

  Mô tả: 19" LCD Drawer  w/ 8-port  DB-15 KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

 • RKP117 - IP1602

  Mã sản phẩm: RKP117 - IP1602

  Mô tả: 17" LCD Drawer  w/ 16-port  DB-15 IP KVM

  Xuất xứ: China/HongKong

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá: Call 0915.554.326

Trang: 12345